خانه
تماس
گالری
قیمت
رویداد
بازخورد
آدرس

قالب سازی قطعات صنعتی و مدل ریخته گری و مدل سازی میکرون در اراک

MICRON PATTERN MAKING ENGINIERING GROUP

گروه مهندسی طراحان الگوساز میکرون

Manufacturing models and molds by manual and machine methods
ساخت مدل ها و قالب های ریخته گری به روش دستی و ماشینی

_____________________________________________________________________________

مدیریت:مهندس محمد مهدی مجد
Management: Engineer Mohammad Mehdi Majd

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

BRAND:MICRON

_____________________________________________________________________________

http://www.micronpatternmaker.com

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Arak, 5 km of Arak-Qom highway
اراک،کیلومتر ۵ اتوبان اراک قم

_____________________________________________________________________________

:about us

This group has started its activity since 2001 until now
We have employed the power of exprienced engineers in the field of manufactoring and prodaction of varios models and casting molds and also we have presented the best methods of producing industrial parts to manufactoring companies
We are ready to provide services to all companies and manufacturers around the world

✅درباره ما

این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰شروع نموده و با بهره گیری از توان مهندسین با تجربه در زمینه ساخت و تولید انواع مدلها و قالبهای ریخته گری و همینطور ارائه بهترین روش های تولید قطعات صنعتی به شرکت های تولیدی, تاکنون در حال فعالیت می باشد و آماده ارائه خدمات به تمام شرکت ها و کارخانجات تولید کننده در سراسر جهان میباشد.

_____________________________________________________________________________________________________________________

:Micron Slogen

The future is where we go, where we create
Roads to the future are not to be found , but to be built

✅شعار مجموعه میکرون:

آینده مکانی نیست که به آنجا میرویم،جایی است که بوجود می آوریم، راه هایی که به آینده ختم می شوند،یافتنی نیستند بلکه ساختنی هستن.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

:Micron Resume

Fabrication of sand casting model for production of petrochemical oil and gas valves and steam valves ?

Production of molds by precision casting method for the production of auto parts?

Manufacturing molds for gravity casting for agricultural parts production?

Making a model by sand casting for the production of urban furniture parts?

Making a model by sand casting method for the production of rail parts?

✅رزمه کاری مجموعه میکرون:

?ساخت مدل به روش ریخته گری ماسه ای برای تولید انواع شیرهای نفت و گاز پتروشیمی و شیرهای بخار

?ساخت قالب به روش ریخته گری دقیق برای تولید قطعات خودرویی

?ساخت قالب به روس ریخته گری ثقلی برای تولید قطعات کشاورزی

?ساخت مدل به روش ریخته گری ماسه ای برای تولید قطعات مبلمان شهری

?ساخت مدل به روش ریخته گری ماسه ای برای تولید قطعات ریلی

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

:Activity order

Designing a three-dimensional map with catia software from a two-dimensional map or a piece desired by the ordering company?

 Determining the production method of the desired part in consultation with the ordering company?

Making the original model which is made of wood or 3D print method?

 Making an aluminum model that is installed on a wooden or aluminum plate for production by sand casting?

 Making gravity molds for production by gravity casting method?

Gravity casting
Making die-cast mold for production by die-casting method?

The casting
 Making precision casting molds for production by precision casting method?
Investment casting

✅ترتیب فعالیت:

? طراحی نقشه سه بعدی با نرم افزار catia از روی نقشه دو بعدی یا قطعه مورد نظر شرکت سفارش دهنده.
? تعیین روش تولید قطعه مورد نظر با مشورت خود شرکت سفارش دهنده.
? ساخت مدل اولیه که از جنس چوب یا به روش ۳D print میباشد.
? ساخت مدل آلومینیومی که بر روی صفحه چوبی یا آلومینیومی نصب شده است برای تولید به روش ریخته گری ماسه ای sand casting
? ساخت قالب ثقلی(ریژه)برای تولید به روش ریخته گری ثقلی (ریژه)
Gravity casting
? ساخت قالب دایکست برای تولید به روش ریخته گری دایکست
Die casting
? ساخت قالبهای ریخته گری دقیق برای تولید به روش ریخته گری دقیق
Investment casting

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Production methods in casting
روشهای تولید در ریخته گری

 

 

Sand casting


The process of sand casting includes placing the pattern (which has the shape of the desired casting piece) in the sand, installing a suitable grating system, filling the cavities with molten metal, cooling the melt to freezing, crushing the sand mold and in Bringing the casting piece

?ریخته گری ماسه ای

فرایند ریخته گری ماسه ای شامل قراردادن الگو (که دارای شکل قطعه ریخته گری مورد نظر می باشد )در ماسه ،تعبیه سیستم راهگاهی مناسب, پر کردن حفره ها با فلز مذاب, خنک کردن مذاب تا منجمد شدن, خرد کردن قالب ماسه ای و در آوردن قطعه ریخته گری میباشد

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Gravity method

Casting in rivet molds is based on the definition of a method in which two or more pieces of metal mold are used repeatedly to produce a piece, and the melt fills the mold based on the weight (force of gravity). Simple muscles are made of metal, but more complex muscles are made of sand or plaster

?روش ثقلی (ریژه)

ریخته گری در قالب های ریژه, بر اساس تعریف روشی است که در آن دو یا چند تکه قالب فلزی به منظور تولید قطعه ای,مکررا مورد استفاده قرار میگیرد و مذاب بر اساس وزن (نیروی ثقل) قالب را پر نماید.در این روش ماهیچخ های ساده از فلز ساخته میشود ولی ماهیچه های پیچیده تر از ماسه یا گچ تهیه میگردند

_____________________________________________________________________________________________________________________

Investment Casting

also known as "wax casting" or "fine casting", is an industrial process based on the melting wax casting method that can be used to make metal parts of any type of alloy. It is commonly used to produce complex parts that have thin walls

 

?ریخته‌گری دقیق

که به نام «ریخته‌گری با مدل‌های مومی» یا «ریخته‌گری ظریف» نیز شناخته می‌شود، فرایندی صنعتی بر پایه روش ریخته‌گری موم ذوب شونده است که از آن برای ساخت قطعات فلزی از هر نوع آلیاژی می‌توان استفاده کرد و معمولاً برای تولید قطعات پیچیده که دارای دیواره‌های نازک هستند، استفاده می‌شود.

 

Wax model

After covering this model with ceramic materials and making molds, this wax is heated and melted in an autoclave. The hollow mold is then fully baked and heated in a furnace to be completely free of moisture and wax, and also to prevent cracking or defects in the part due to heat shock from pouring the melt

 

?مدل مومی

پس از پوشش دهی این مدل توسط مواد سرامیکی و ساخت قالب، این موم در اتوکلاو حرارت داده شده و ذوب می‌شود. قالب توخالی ایجاد شده سپس در کوره کاملاً پخته و حرارت داده می‌شود تا کاملاً عاری از رطوبت و موم گردد و همچنین در اثر شوک حرارتی ریختن مذاب دچار ترک خوردگی یا ایجاد عیوب در قطعه نگردد.

The advantages of this method include excellent surface quality, high dimensional accuracy, unlimited ability to complicate the part and the ability to cast any type of alloy, without any separation lines or molten veins. The limitations of this method are: high cost of making templates and molds, high labor costs, and also limitations in the size of disposable parts (usually from 3 grams to 5 kg). However, parts of aircraft weighing 450 kg are also produced by this method. This method is able to cast parts with a wall thickness of 0.6 mm to 7.5 cm, and the dimensional tolerance that can be achieved with it is 0.1 mm for the initial 2.5 cm and then 0.02 mm per cm is added. . The surface roughness produced by this method is between 1.3 to 4 microns rms

?از مزایای این روش می‌توان به کیفیت سطح فوق‌العاده، دقت ابعادی بالا، قابلیت نامحدود در پیچیدگی قطعه و قابلیت ریختگری هر نوع آلیاژ، بدون داشتن هیچ گونه خط جدایش یا رگه مذاب اشاره کرد. محدودیت‌های این روش عبارتند از: هزینه بالای ساخت الگو و قالب، هزینه بالای نیروی کار و همچنین محدودیت در سایز قطعات قابل ریختن (معمولا از ۳ گرم تا ۵ کیلوگرم). با این حال قطعاتی از هواپیما با وزن ۴۵۰ کیلوگرم نیز توسط این روش تولید شده‌اند. این روش قادر به ریختن قطعاتی با ضخامت دیوار ۰٫۶ میلیمتر تا ۷٫۵ سانتی‌متر بوده، و تلرانس ابعادی قابل حصول با آن ۰٫۱ میلیمتر به ازای ۲٫۵ سانتیمتر اولیه و سپس ۰٫۰۲ میلیمتر به ازای هر سانتیمتر اضافه می‌باشد. زبری سطح تولیدی با این روش بین ۱٫۳ تا ۴ میکرون rms می‌باشد.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Diecast casting

Production facilities such as molds, machines, and accessories are relatively expensive, and as a result only mass production is economically viable
 Except in exceptional cases, only metals can be used in die casting whose melting point is something like copper alloys

?ریخته گری دایکست

امکانات تولید از قبیل قالب، ماشین، و لوزام جنبی نسبتاً گران است و در نتیجه فقط تولید انبوه آن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
 به غیر از موارد استثنایی فقط فلزاتی را می‌توان در دایکاست مورد استفاده قرار داد که نقطه ذوب آنها چیزی در حد آلیاژهای مس باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب سازی , انواع روش های قالب سازی در اراک , ریخته گری , قالب دایکست , گروه مهندسی طراحان الگوساز میکرون در اراک , مدل سازی میکرون , قالب سازی قطعات صنعتی در اراک , قالب ریخته گری , کابرد قالب سازی در صنعت , قالب های دایکاست , قالب های تزریق پلاستیک , ساخت مدل شیر نفت اراک , ساخت مدل شیر گاز اراک , ساخت مدل صندلی شهری اراک , ساخت مدل پایه چراغ اراک , اسکن سه بعدی قطعات صنعتی , نقشه سه بعدی قطعات صنعتی , مدلسازی قطعات صنعتی , اسکن سه بعدی قطعات خودرویی اراک , نقشه سه بعدی قطعات خودرویی اراک , مدلسازی قطعات خودرویی اراک , اسکن سه بعدی قطعات صنایع نظامی , نقشه سه بعدی قطعات صنایع نظامی , مدلسازی قطعات صنایع نظامی , اسکن سه بعدی قطعات صنایع ریلی , نقشه سه بعدی قطعات صنایع ریلی , مدلسازی قطعات صنایع ریلی , اسکن سه بعدی قطعات صنایع معدنی , نقشه سه بعدی قطعات صنایع معدنی , مدلسازی قطعات صنایع معدنی , سی ان سی و مدلسازی اراک , patternmakermicron ,

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست
شنبه
8 الی 12
یکشنبه
8 الی 12
دوشنبه
8 الی 12
سه شنبه
8 الی 12
چهارشنبه
8 الی 12
پنجشنبه
8 الی 12

راه های ارتباطی

تلفن:
09358392656
09120504057
آدرس:
اراک،کیلومتر 5 اتوبان اراک قم

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

موقعیت مکانی

اراک،کیلومتر 5 اتوبان اراک قم
پیام پلیس فتا : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید
تماس
آدرس
اینستاگرام
واتس‌آپ
09358392656

09120504057

09186975099